VieEdu Student v1.0.16 APK Download For Android

0/5 No votes

Report this app

Description

Download VieEdu Student APK For Android. Get latest version of VieEdu Student APK MOD.

App Information:

App Name VieEdu Student
Category Education
Version 1.0.16
App id com.vieedu.student.student
Update September 7, 2021
Requires Android 5.0 and up
Installs
500+
Rating 4.0
Votes 52

VieEdu Student 1.0.16 screenshots 1

Ứng dụng Vie Edu dành cho học sinh bao gồm các tính năng nổi bật sau:

– Tập hợp các ma trận đề của đầy đủ các môn tự nhiên và xã hội, sử dụng cho việc ôn tập hoặc ôn thi. Mỗi ma trận đề có thể tạo ra được hàng ngàn đề thi khác nhau nhờ vào hàng trăm ngàn câu hỏi khác nhau trong hệ thống.
– Tính năng lớp học online giúp các em có thể học ở nhà và các thầy cô có thể dạy online, ra bài tập, chấm điểm ngay trên ứng dụng
– Các em hoàn toàn có thể xem lại nội dung video bài học của mỗi buổi học online
– Các tính năng nổi trội khác, các em tự mình khám phá nhé.
Vie Edu App for Students includes the following outstanding features:

– A collection of question matrices of all natural and social subjects, used for review or exam preparation. Each matrix can create thousands of different test questions thanks to hundreds of thousands of different questions in the system.
– The online class feature helps students to study at home and teachers can teach online, assign assignments, and grade grades right on the app.
– You can completely review the video content of each online lesson
– Other outstanding features, you guys can discover by yourself.
Cải thiện tính năng làm bài kiểm tra.

How to install VieEdu Student Apk on Android

 1. Download VieEdu Student APK from the link below.
 2. Go to Menu, Settings, Security, and tick “Unknown Sources”.
 3. Once downloaded, go to Downloads, select “APK file”, and select “Yes”.
 4. The app will start installing on your device.

How to install it from computer

Not only via a smartphone, this APK file can also be installed via a laptop or desktop PC . Here’s how:

 1. Download VieEdu Student APK from the link below.
 2. Before you connect it to your phone, make sure your phone gives permission on your PC.
 3. Go to Menu, Settings, Security and tick “Unknown Sources”.
 4. Once you have downloaded the APK file on your PC, connect your Android device to it.
 5. Then, find your downloaded file on the computer.
 6. Copy the APK file into a folder of your choice on your Android smartphone.
 7. Now you can find the file location in the “My Document” folder on your device.
 8. Find the APK file, then press Install.

Now, you can also access more APK files and start installing other applications that you want like this. Good luck!

Final Words

VieEdu Student APK is an amazing app for android devices that provides a lot of fun. Download now and enjoy the app.

Download APK Here